Blog

Image
Sondaż co to jest?

Kiedy słyszymy o sondażach, często myślimy o polityce lub rynkowych badaniach opinii. Ale sondaż co to tak naprawdę? Sondaż to narzędzie badawcze, które jest wykorzystywane do zbierania danych i opinii od wybranej grupy osób. Metoda ta pozwala na uzyskanie informacji o postawach, zachowaniach, preferencjach.

Czytaj więcej

Image
Czynne i bierne prawo wyborcze

Kiedy rozważamy struktury demokratyczne, kluczowym aspektem, który zapewnia ich funkcjonowanie, jest prawo wyborcze. Rozumiane jako zbiór zasad określających, kto może głosować (czynne prawo wyborcze) i kto może być wybierany (bierne prawo wyborcze), stanowi fundament, na którym opiera się partycypacja obywatelska w życiu publicznym.

Czytaj więcej

Image
Prawybory

Prawybory to ważny fragment demokratycznej ścieżki. Pozwalają one wyłonić kandydatów na stanowiska w partii. OBW zapewnia wsparcie na każdym etapie procesu. Pomagamy od fazy planowania do interpretacji wyników. Nasza praca wspiera partie w strategicznych decyzjach.

Czytaj więcej

Loading...